Regler & Villkor


All åkning sker på egen risk!
Samma nykterhetsregler gäller vid skoteråkning som för bil. Om olycka sker och föraren är onykter gäller inte försäkringen, i så fall blir föraren ersättningsskyldig för hela skadebeloppet.

Föraren ansvarar för skoter och för sin egen samt eventuella passagerares säkerhet. ”Buskörning” accepteras inte!

Vid skada på skoter under Snöskotersafari eller hyra betalas självrisk till Fjällskoter Sälen AB vid återlämnandet. Alla uppkommna skador skall rapporteras till kontoret utan dröjsmål. Snöskotrarna är försäkrade med trafikförsäkring och vagnskada på samma sätt som vanlig bil.

Giltigt körkort skall alltid uppvisas före avfärd.


Stöten fjällskoter Safari
Stöten fjällskoter Safari